ONGELMANRATKAISIJA

Olen luontainen kehittäjä ja arvokas resurssi, kun liiketoiminnan eri osa-alueisiin kaivataan uutta suuntaa. Puoleeni käännytään kun etsitään ratkaisuja ongelmiin tai luodaan jotain ihan uutta.

Taitojani hyödynnetään havaitsemaan prosessien epäkohdat ja kehittämään suunnitelma niiden korjaamiseksi. Käytäntöön viedessä  olen tarvittaessa tärkeä tuki organisaation eri tasoilla ja prosessin kaikissa vaiheissa.

VAHVUUTENI

Luova visionääri

Minulta ei lopu ideat kesken. Löydän aina uusia tapoja kehittää olemassa olevaa tai luoda jotain uutta. Minulta pyydetään näkemystä ja ideoita, koska luovuuteni ansioista tuon yhtälöön näkökulmia myös laatikon ulkopuolelta. Olen loistava jäsen strategiapalaverien kokoonpanoon, sillä ideoistani ja ajatuksistani syntyy helposti suurempiakin visioita.

Tehokas kiteyttäjä

Ainutlaatuinen kykyni kiteyttää ja luoda isosta kuvasta helposti ymmärrettäviä ja monistettavia prosesseja on yksi supervoimistani. Olen kumppani paikallaan kun luodaan uusia tai kehitetään olemassa olevia perehdytys-, myynti/markkinointi- ja johtamisprosesseja.

Ilmaisuvoimainen viestijä ja esiintyjä

Laaja kokemukseni esiintymisestä niin yritysmaailmassa kuin viihteenkin parissa, on tehnyt minusta vakuuttavan esiintyjän. Saan usein kiitosta sanallisen ja kirjallisen viestinnän kyvyistäni. Olen hyvä sparraaja myynti- ja markkinointiviestintää kehittäessä. Tavassani esittää ja viestiä asioita on arvostettu ennen kaikkea selkeyttä, luovuutta ja myynnillistä otetta. Olen tarvittaessa hyödyllinen resurssi yrityksen sisäisen viestinnän kehittäjänä, inspiroivana puhujana tai viihdyttävänä esiintyjänä

Määrätietoinen ja itsevarma

Virheitä tekemällä ja niistä oppimalla luottamus kykyihini on kasvanut ja itsevarmuuteni on saavuttanut tarvittavan tason kohdata ja selättää tavoitteen saavuttamiseksi ne vastoinkäymiset, joita tulee vastaan. Kuljen aina kohti suurempaa päämäärää nauttien eniten matkasta. Olen erinomainen mentori ja valmentaja tilanteissa, joissa tuntuu, että päämäärä on hukassa tai tavoitteet eivät ole tarpeeksi selkeitä. Autan myös löytämään keinoja ja luomaan suunnitelmia tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Palkkaisitko minut? Mitä jos sen sijaan vuokraisit minut resurssiksi tai hankkisit osaamiseni palveluna?

LUE LISÄÄ

KOKEMUS

Sanoittaja, Kehittäjä, Ongelmanratkaisija

Breakinghill Oy
05 | 2018 -

 • Yrittäjä, omistaja, toimitusjohtaja
 • Organisaatioiden ongelmanratkaisu
 • Myynnin ja myynnin johtamisen koulutus, valmennus ja konsultointi
 • Asiakkaiden myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Myynti ja markkinointi, Perustajaosakas

Vieno Global Oy
09 | 2017 -

 • Palveluiden myynti ja markkinointi
 • Tuotteistus, tuotekehitys
 • IT-palveluiden kartoitus, kilpailutus, käyttöönotto ja tuki
 • Asiakaspalvelu ja asiakkuuksien hallinnointi

Myyntivalmentaja- ja asiakaskokemuskonsultti, Osakas

Stolt Consulting Oy 05 | 2017 - 08 | 2018

 • Myynnin valmennus, koulutus ja konsultointi B2B asiakkaille
 • B2B Myynti- ja markkinointijohtajan tehtävät
 • Johtoryhmätoiminta
 • Tuotteistaminen, tuotekehitys ja palvelumuotoilu

Myyjä,  Perehdyttäjä,  Koulutuspäällikkö, Myyntipäällikkö, Kehityspäällikkö

Suomen Telecenter Oy (Soldem)
02 | 2007 - 03 | 2017

 • B2B ja B2C -myynti puhelimitse
  • Tietoliikenneratkaisut (Telia)
  • Mediamyynti (Eniro)
 • Uusien myyjien perehdyttäminen
 • Uusien myyjien perehdytysmallin rakentaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Koulutusorganisaation rakentaminen ja kouluttajien kouluttaminen
 • Myynnin valmennusjärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Henkilöstön kouluttaminen ja valmennus
 • B2B ja B2C myyntitiimien johtaminen
 • Sisäinen kehityskonsultointi
 • Uusien toimeksiantojen pilotointi ja käynnistäminen
 • Uusien liiketoimintojen tuotteistaminen ja kehittäminen

Ravintoloitsija, Osakas

JOMS Ravintolat Oy
05 | 2014 - 06 | 2015

 • Pikaruokaravintolan operatiivinen johtaminen
 • Henkilöstön rekrytointi, kouluttaminen ja johtaminen
 • Kokin tehtävät
 • Asiakaspalvelu
 • Markkinointi
 • Siivoojan tehtävät

Yritysmyyjä

Seven Sales Oy
09 | 2011 - 05 | 2012

 • Tietoliikennepalveluiden suoramyynti yirtysasiakkaille Pirkanmaan ja Uudenmaan alueella (Telia Pro -kauppias toiminta, Applen ratkaisut)
 • Pienten toimistojen tekninen- ja järjestelmätuki
 • ICT- ratkaisujen käyttöönoton tuki ja kehittäminen

Aluemyyjä

Vinstock Oy / Beltton Oyj
07 | 2006 - 02 | 2007

 • Toimistotarvikkeiden suoramyynti Pirkanmaalla (B2B, F2F)